HUA XING

人力资源

Human Resources

>
工作环境
 • 新能源事业部生产线

  新能源事业部生产线

 • 陕西1382cm太阳在线玩游戏集团有限公司生产区大路

  陕西1382cm太阳在线玩游戏集团有限公司生产区大路

 • 陕西1382cm太阳在线玩游戏集团有限公司科技大楼

  陕西1382cm太阳在线玩游戏集团有限公司科技大楼

 • 电子开发公司工作车间

  电子开发公司工作车间

 • 电子开发公司办公楼

  电子开发公司办公楼